Sjöwall Wahlöö - berättelsen om ett brott (2016)

Title

Titles
Based on
Soundtrack listing
Awards
Filming locations
Swedish censorship
Plot summary
Comments
Compilation
Subject
Length in minutes:59
Language:Svenska, Engelska