Hugo och Josefin (1967)

Evangelische Filmgilde 1972   (monatsbeste)
Festival Award (Teheran) 1970   (barnfilmer; Grand Prix)
Festival Award (Teheran) 1970   (hederspris)
The Guldbagge Award 1968 Best Director Kjell Grede
The Guldbagge Award 1968 Best Picture (Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag om 427 969,94 kr)
Prize (Stockholm) 1968   Kjell Grede (SF-stipendium; 2.500 kr))
Festival Award (Barcelona) 1968   (färgfilmveckan; utmärkelse)
Festival Award (Gijon) 1968   (barnfilmer; Premio Asturias)
Concha d'Argento 1968   Kjell Grede (bästa debutfilm)
Chaplin Magazine Award 1967   Kjell Grede