Släpp fångarne loss - det är vår! (1975)

The Guldbagge Award 1976 Best Actress in a Leading Role Margaretha Krook
The Guldbagge Award 1976 Best Picture (Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag om 465 346 kr)
Swedish Film Critics Award 1975   (årets film)
Chaplin Magazine Award 1975   Gösta Ekman (roller i denna film och i Ägget är löst)