Ett anständigt liv (1979)

Festival Award (Chicago) 1980   (silverplakett)
The Guldbagge Award 1979 Best Picture (Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag om 720 877 kr)
The Guldbagge Award 1979 Best Director Stefan Jarl
Swedish Film Critics Award 1979   (årets film)