Ett anständigt liv (1979)

Festival Award (Chicago) 1980   (silverplakett)
The Guldbagge Award 1979 Best Picture (Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag om 720 877 kr)
The Guldbagge Award 1979 Best Director Stefan Jarl
Award of the Swedish Association of Film Critics 1979   (årets film)