Afrika

Ett par böcker om afrikansk film, med lite olika infallsvinklar, har kläckts ur sina ägg.

 

Postnationalist African Cinema av Alexie Tcheuyap handlar om hur en ny gränsöverskridande (både vad gäller form och nationell identitet) afrikansk film vuxit fram, allt friare från postkoloniala nationsbyggarbegränsningar. Screening Morocco: Contemporary Film in a Changing Society av Valérie K. Orlando skildrar den marockanska filmens utveckling i senare tids mer demokratiska och öppna Marocko. Italy Meets Africa: Colonial Discourses in Italian Cinema av Roberta Di Carmine beskriver hur kolonialism och fascism har tagit sig uttryck i den italienska filmhistorien. The Arab National Project in Youssef Chahine's Cinema av Malek Khouri är en djupstudie av den egyptiske regissören Youssef Chahines filmer. Screens and Veils: Maghrebi Women’s Cinema av Florence Martin behandlar kvinnors film från Maghrebregionen (Marocko, Algeriet, Tunisien).

Publicerad 2011-10-27   Ändrad 2011-10-27