Omslag Eleverna tar över bion

Läs mer

Eleverna tar över bion! består av en 44 sidig bok och en cd-skiva med ett inspirerande bildspel. Materialet kan beställas från Film i Västmanland.

Eleverna tar över bion

Låt eleverna ta över den lokala biografen för en dag. I en ny handbok berättar lärare och elever från Brandthovdaskolan i Västerås om sina erfarenheter av ett utmanande och engagerande samverkansprojekt med den lokala biografen.

Sedan 1999 har Anders Westin vid Film i Västmanland handlett klasser som fått möjlighet att ta över sin lokala biograf för en dag. Eleverna har valt filmer, marknadsfört arrangemanget, sålt godis och tjänat pengar till sin skolresa.

Projektet har framför allt riktats till årskurs 6. Eleverna har varit i en ålder där de varit nyfikna och villiga att ta sig an uppgiften samtidigt som de haft den mognad som krävts. Projektet har underlättats av att eleverna i årskurs 6 haft en klasslärare som kunnat skapa sammanhängande tid i schemat för att genomföra ett ämnesövergripande arbete av detta slag.

Senast var det elever vid Brandthovdaskolan som tog över biografen Elektra i Västerås. Deras arbete har dokumenterats i materialet Eleverna tar över bion! som består av en 44 sidig bok och en cd-skiva med ett inspirerande bildspel. Materialet visar steg för steg hur ett samverkansprojekt mellan skola och biograf kan organiseras.

Elever tar över bion
Elever på Brandthovdaskolan jobbar med lanseringen av deras biokväll

Handfasta tips

Boken ger handfasta tips om hur grupper av elever kan ta ansvar för olika områden, både i planering och genomförande, och lyfter fram betydelsen av att involvera eleverna i dokumentation och utvärdering.

”Vi i klassen tycker att det här är ett jätteroligt sätt att jobba på. Inte bara för att vi slipper att sitta i skolbänken hela dagarna. Vi får jobba på ett helt nytt sätt. Vi bryter lektionerna helt och det känns att vi får jobba på riktigt. Sen måste vi självklart samarbeta och hjälpas år hela tiden. Vi måste ju tillsammans nå det slutgiltiga målet att få två fullsatta biografer”, skriver elever Jonna och Therese i boken.

Deras lärare Janice Johansson berättar om elevernas arbetsglädje och om hur de växt med uppgifterna: ”Genom att de själva fick ta all kontakt med samhället gav det en verklighetsförankring som annars kan vara svår att uppnå i skolan. Projektet har på ett roligt och lärorikt sätt stimulerat motivationen och engagemanget hos eleverna i skolans alla ämnen, mot både kunskapsmålen och strävansmålen. Jag känner att det har förberett eleverna för en del av de utmaningar som de kommer att få möta när de kommer ut i dagens samhälle. Med andra ord så har det fått eleverna att utveckla sitt entreprenöriella tänkande.”

Spännande kulturprojekt

Projektidén är ett exempel på hur skola och närsamhället kan samverka med varandra. Skolan erbjuds möjlighet att göra ett spännande kulturprojekt som rymmer många utmanande uppgifter samtidigt som det skapar förståelse för den lokala biografen som kulturell mötesplats och som affärsverksamhet.

Eleverna måste planera tillsammans, diskutera målgrupp för arrangemanget, fundera över hur de ska nå ut med information, sammanställa en budget och fördela arbetsuppgifter. Den lokala biografen får möjlighet att berätta om sina förutsättningar och villkor för ungdomarna och fördjupa relation till framtida besökare och möjliga medarbetare.

Möklinta kyrkskola i Sala kommun har samarbetat med sin lokala biograf om projekt under flera års tid. Projektledaren Anders Westin berättar i boken att projektet bidragit till biografens överlevnad eftersom många av de ungdomar som drivit biografen de senaste åren är elever som tidigare genomfört projektet i skolan.

Eleverna tar över bion
Eleverna på väg till Elektrabiografen i Västerås 

Biograftätt land

Sverige är ett av Europas biograftätaste länder i relation till folkmängd, men de flesta biobesöken görs på ett fåtal biografer i de större städerna. På landsorten är de flesta biografer drivna av föreningar och beroende av ideella krafter och kulturpolitiskt stöd.

Att intressera ungdomar att ta aktiv del i publikarbete och biografdrift är ett sätt att ge de unga inflytande över det lokala kulturutbudet. Projektet kan leda fram till att ungdomarna startar en filmklubb eller bildar en referensgrupp åt biografägaren för att på så sätt fortsätta att ha inflytande över vilka filmer som visas på repertoaren.

Tillsammans med biografägaren har eleverna möjlighet att prova på de flesta arbetsuppgifter på biografen, som att välja repertoar, göra marknadsföringsmaterial, sälja biljetter och godis, presentera filmen och städa. Eleverna har också möjlighet att vara med i maskinrummet och se hur det går till att köra filmen, men en utbildad biografmaskinist måste dock ha huvudansvaret för filmvisningen.

Eleverna Johanna, Rebecka och Therese sammanfattar sina erfarenheter i boken:

”Vi har lärt oss massor under hela projektets gång som vi kommer att ha nytta av i våra liv, att det gäller att inte ge sig i första taget, det gäller att kämpa för att komma någon vart. Det som känns extra bra är att vi tjänade in mer pengar än vår ’bra budget’ vi gjorde innan. Pengarna ska vi ha till vår klassresa till Säfsen.”

Text: Klas Viklund

Materialet Eleverna tar över bion! kostar 100 kr plus moms och frakt och kan beställas från Film i Västmanland.

Publicerad 2009-03-26   Ändrad 2009-03-26