"Älska mig" ställer frågor om mobbning och utanförskap

Under flera års tid har filmaren Ronnie Brolin samarbetat med ungdomar i Västra Götalandsregionen kring olika filmprojekt. 2007 inledde han ett samarbete med skolor i Essunga och Vara på temat mobbning. Det är ett imponerande arbete som regissören och de

– I de flesta diskussioner om livsfrågor som jag haft med ungdomar så har temat mobbning återkommit, berättar Ronnie Brolin. Lärarna på skolorna i Essunga och Vara inbjöd sina elever att diskutera och skriva uppsatser om mobbning. De flesta elever skrev anonymt. Lärarna läste igenom texterna, gjorde en första gallring och lämnade sedan vidare materialet till mig. Jag fick på så sätt tillgång till nära 200 uppsatser som jag förhållit mig till. Tillkomsten av långfilmen och kortfilmerna har sett lite olika ut. Kortfilmerna bygger direkt på enskilda elevers uppsatser.

Långfilmen inspirerades av elevernas texter, men är skriven av mig och 17-åriga Jenny Larsson. Vi tog hjälp av en grupp om cirka 30 ungdomar som läste och kommenterade manuskriptet till filmen. De hade många synpunkter på handlingen och dialogen.

Efter en stor galapremiär, som ägde rum i Vara konserthus den 15 november 2008, har filmerna under våren 2009 använts vid lokala visningar och debatter i regionen för en total publik om 3 000 personer.

– Det var nog den mest fantastiska kvällen i mitt liv, att få se hur ens ord på papper blivit bild, berättar manusförfattaren Jenny Larsson. Det var en stark upplevelse att få sitta i ett fullsatt konserthus och höra hur femhundra personer gråter och känna att filmens budskap verkligen nått fram. Efter att ha fått vara med och skriva manuset så har jag insett att det verkligen är detta som jag skulle vilja fortsätta med.

 

Långfilmen ”Älska mig” har en hög teknisk kvalitet med ett suggestivt ljussatt foto och väl koreograferade kamerarörelser. De ungas agerande är i långa stycken naket och oförställt, repliker och situationer upplevs som fångade i stunden, snarare än repeterade och spelade.

Lärdomar

Filmen handlar om 15-åriga Alice, som trakasseras i skolan och på fritiden och om väninnan Josse, som inte vågar bry sig trots att hon egentligen vill. Och om hur de eskalerande övergreppen driver Alice att försöka ta sitt eget liv.

 Felicia med regissören Ronnie Brolin 

– Jag hade inga som helst tidigare erfarenheter av hur man gör film och allt arbete man lägger ned. Hela det här projektet var varit som en utbildning för mig, berättar 15-åriga Felicia Hjelmqvist som spelar Alice i filmen. Jag fick skriva en veckas dagbok som Alice, min karaktär i filmen, och det var ett bra sätt att lära känna sin roll. Att få tid att lära känna de andra skådespelarna innan inspelningen började gjorde att jag kände mig säker och väl förberedd.

– Det har varit lärorikt, berättar 16-åriga Johanna Gustafsson som spelar Josse i filmen. När vi skulle spela in på natten så fick man pressa sig själv till det yttersta för att både orka och kunna prestera. Det visar hur mycket man klarar om man inte slutar när det blir jobbigt. Många gånger tidigare slutade jag för minsta lilla motgång. Men nu har jag lärt mig kämpa eftersom det lönar sig i längden.

Skolan en scen

Filmen beskriver en känsla kring skolan och ungdomstiden där många säkert kan känna igen sig. Skolan utgör en scen för att visa upp kläder och smink och en arena för att mäta status och relationer, en plats där det inte finns vuxna som ser eller förstår hur och när olika hackordningar uppstår.

För alla som på nära håll följt vilka berättelser ungdomar iscensätter när de själva skriver och producerar filmer i skolan eller på fritiden framstår ”Älska mig” som en ganska typisk tjejfilm. Tjejernas berättelser handlar ofta om utstötta tjejer som överväger att ta sitt liv – och gör det – i syfte att alla oförstående vänner och bekanta ska komma och gråta på begravningen och ångra sig.

”Älska mig” handlar om just detta, men låter på ett befriande sätt självmordet stanna vid att vara en fantasi.

Inledningsvis har filmen en poetisk och lyssnande ton som skickligt skapar en klaustrofobisk känsla av utsatthet. Ungdomarna kommer och går, de ger och får gliringar och slag. Allt bara händer. Sen är det som om det börjar en ny film då Alice planerar att begå självmord framför ett tåg, men istället råkar ut för en annan olycka som leder till att personer runt Alice får en tankeställare. Slutscenerna visar ett totalt klimatomslag i skolan med tonåringar som (plötsligt) säger ifrån och lärare som (plötsligt) bytt strategi när de ska dela in elever i innebandylag. Kanske är det dramats något mekaniska regler för upptrappning, upplösning och ett gott slut som kräver detta.

– Vi ville ha ett starkt dramatiskt slut och beröra frågan kring ungas självmord, berättar Ronnie Brolin. Jag vill inte beskriva scenerna med självmordet som en fantasi, utan som en dimension av en möjlig verklighet. Men vi ville med bestämdhet visa att det går att göra andra val, också när livet känns svårt, att det finns hopp. Även om filmen i någon mening slutar lyckligt är det inte slutet publiken kommer ihåg. Det publiken minns är allt det hemska. ”Är det så här illa?”, är en fråga många vuxna ställt som sett filmen.

De visningar som genomförts i Västra Götaland har bevisat att filmen berör både ungdomar och vuxna. Ungdomarna har haft lätt att känna igen karaktärerna: mobbaren, den utsatta och de personer som finns runt omkring men som inte vågar ingripa. För de vuxna har filmen fungerat som en väckarklocka för en viktig och angelägen fråga.

– Vi har haft öppna visningar för allmänt intresserade, släktingar och vänner, berättar Ronnie Brolin. Vi har också haft skolvisningar där lärare och elever själva skapat ett program runt filmen där de diskuterat olika sätt att motverka och förebygga mobbning. Jag tror att det är viktigt att ungdomar och vuxna gemensamt diskuterar de frågor filmen väcker, både hemma och i skolan.

Elevernas medverkan

Långfilmen och de fyra kortfilmerna är inspelade i Essunga och Vara och hela projektet har i sig bidragit till att skapa diskussion om mobbning och värdegrundsfrågor. Det berättar Fredrik Gustafsson, kurator på Alléskolan i Vara:

– ”Älska mig” har varit ett lärorikt och spännande projekt för Alléskolan. Filmerna sätter fokus på hur vi förebygger mobbning och kränkande behandling, vilket vi dagligen arbetar med i skolan. För eleverna innebar filmprojektet att vara med och skriva utkast till manus, vara rådgivare till Ronnie Brolin under manusskrivandet, delta i audition till filmerna samt agera i filmerna. I vårt dagliga arbete i skolan innebar filmprojektet att eleverna fick inblick i hur man spelar in film samt diskussionsunderlag för arbetet mot mobbning. För Alléskolan som skola innebar det en möjlighet att visa för allmänheten vilka duktiga elever vi har samt att lyfta fram hur vi arbetar med dessa viktiga frågor. Filmerna kommer att vara ett viktigt arbetsredskap och diskussionsunderlag för att stävja mobbningen. Budskapet i filmerna visar tydligt hur viktigt det är att vi reagerar och agerar då någon utsätts för mobbning och kränkande behandling.

De fyra kortfilmerna, som alla är kring sju minuter, utgör en provkarta på mobbningsituationer bland mellanstadieelever. I filmen ”Osynlig” berättas om en flicka som inte vågar berätta för sina föräldrar om hur hennes skolkamrater fryser ut henne. ”Om jag bara brytt mig” skildrar en misshandlad pojke som väljer att ta sitt liv med tabletter – och om hur en av hans kamrater drabbas av skuldkänslor. ”Varför just jag” handlar om en flicka i årskurs 7 som hånas för att hennes föräldrar är missbrukare. Det är offrets utsatthet som står i fokus. Så även i kortfilmen ”Varje dag”, men där förekommer också en flicka som ingriper och stoppar några äldre elevers misshandel av en ung pojke.

”Älska mig” och de fyra kortfilmerna har producerats av Ronnie Brolin och Studiefrämjandet med stöd av Arvsfondsdelegationen. De har under 2009 fått ett förnyat stöd av Arvsfondsdelegationen för att gå vidare med ett projekt kallat ”Filmverket” som syftar till att skapa ett nätverk mellan 15 kommuner i regionen för att ytterligare utveckla ungas möjligheter att arbeta med film och filmskapande i lokala medieverkstäder. Erfarenheterna från arbetet med ”Älska mig” kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Att som ung själv få göra sin röst hörd och ingå i ett samarbete med andra där perspektiv och åsikter möts och bryts under demokratiska former är ett sätt att i praktisk handling gestalta delaktighet och ett sätt att förebygga mobbning och utanförskap.

Älska mig. Sverige 2008. Regi: Ronnie Brolin. Manus: Ronnie Brolin & Jenny Larsson. Foto: Jon Lönn & Andreas Hansen. Musik: David Malm. Speltid: 77 minuter. Distribution: iFocus Film & Multimedia AB.

Läs mer på: www.ifocus.nu

Text: Klas Viklund 

Publicerad 2009-09-11   Ändrad 2009-09-11