Film och barnens rättigheter

I november är det 20 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling. Om ni planerar att uppmärksamma firandet presenteras här lite passande filmtips.

Barnkonventionen som antagits av de flesta länderna i världen handlar om varje enskilt barns rättigheter. Deras rätt till utbildning, säkerhet och att samhället ska se till "barnets bästa".

Det går att läsa om hela barnkonventionen på Barnombudsmannens webbsida. Där har man också sammanfattat de viktigaste punkterna på följande sätt:

"Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

 

Filmtips

Det finns naturligtvis många filmer som knyter an till ett barnrättsperspektiv och här får ni några olika exempel för lite olika åldrar.


Ali Zoua

En realistisk men också romantisk berättelse om vänskap och solidaritet bland utsatta barn. Rollerna i filmen spelas av gatubarn från Casablanca. Rekommenderas från Åk 6.

Bomber och granater
När hela ens barndom handlat om diagnoser med fina namn och mediciner kan konsten och kärleken till musiken innebära ett rum att andas fritt i. Rekommenderas från Åk 6.

Barnen från Frostmofjället
En barnfilmsklassiker som ger perspektiv på nu och då och visar utsattheten för en syskonskara utan någon att lite på än sig själva. Rekommenderas från Åk 4.


Den bästa sommaren
Om två sommarbarn som när barnavårdsnämnden beslutar att skicka dem till fosterhem tar saken i egna händer och kräver att deras "sommarpappa" ska få adoptera dem. Rekommenderas från Åk 5.

Du ska nog se att det går över
En dokumentärfilm full av humor och svärta där de tre svenska tjejerna My, Joppe och Natalie, öppenhjärtigt i intervjuer och videodagboksform berättar om sin homosexualitet. Rekommenderas från Åk 8.

Fighter
En film om 16-åriga Aicha som slåss för sin frihet, mot samhällets fördomar, religionens ok, traditionens normer - och sitt eget självförtroende. Rekommenderas från Åk 7.

Flickan
En flicka blir lämnad ensam över sommaren. Poetiskt och symbolistiskt berättar filmen genom Flickans ögon om några viktiga steg mot vuxenvärlden. Rekommenderad från Åk 5.

Flyga Drake
Amir är rik. Hassan fattig. Amir är pashtun och Hassan är hazar. Flyga drake är en film om ett splittrat land, om försoning och om att våga stå upp emot samhällets fördomar. Rekommenderad från Åk 8.

Förortsungar
En berättelse från vår tids förorter med ett gäng barn som kämpar och solidariserar sig med en invandrarflicka som råkat i kläm i myndighets Sverige. Rekommenderad från Åk 3.

Hoppet
Hoppet är en film som genom två flyktingpojkars ögon visar att det går att hålla sin dröm levande. En film om kärleken till familjen och att möta en ny kultur. Rekommenderad från Åk 5.

In this world
Fiktivt men i en dokumentär kostym skildras två afghanska pojkars långa resa från ett flyktingläger i pakistanska Peshawar till London. Rekommenderad från Gymnasiet.

Johnny Mad Dog
En starkt dramatisk film om livet som barnsoldat där den 15-åriga barnsoldaten Johnny Mad Dog och den 13-åriga flickan Laokole står i centrum. Rekommenderad från Gymnasiet.

La Zona
En thrillerartad historia om hur ett segregerat samhälle med privilegierade och fattiga separerade från varandra förmår upprätthålla demokrati och likhet inför lagen. Rekommenderad från Gymnasiet.

Lilja 4-ever
En berättelse om en utsatt och desperat ung människa som väljer att lämna sitt land - och om mötet med ett välbeställt samhälle som brutalt exploaterar henne. En film som det också finns extramaterial till, till exempel boken "Vad har mitt liv med Lilja att göra?". Rekommenderas från Åk 9.

Löften

En dokumentärfilm som interjvuar israeliska och palestinska barn och som även låter dem prata och träffa varandra. En annorlunda skildring om hopp mitt i en tragisk konflikt. Rekommenderad från Åk 7.

Matilda
En absurd och utmanande film om vuxnas oförmåga att se och förstå barns spontana lust att lära. Rekommenderad från Åk 2.

Ondskan
Filmen är baserad på Jan Guillous bästsäljare och väcker frågor om våld, vänskap och skolans roll i samhället. Rekommenderad från Åk 9.
  
Slavar
En kortfilm som i animerad from berättar den sanna historien om Abuk och Machiek som är två av de tusentals barn som hållts som slavar av milisen under inbördeskriget i södra Sudan. Rekommenderad från Åk 5.

Extra material: Folkhemmets baksida

I samband med lanseringen av filmen "Den nya männsikan" tog Filminstitutet fram en DVD som genom olika korta inslag lyfter fram en ganska mörk sida av det svenska folkhemmets uppbyggnad där barn omhändertogs och unga kvinnor tvångssteriliserades.

Publicerad 2009-10-06   Ändrad 2009-10-06