Fröken Märkvärdig möter fröken Värdefull på Gotland

När lärare såg både den svenska animerade kortfilmen ”Fröken Märkvärdig & Karriären” och amerikanska ”Precious” uppstod ett intressant samtal. Det kom att handla om skolans krav och om människors skilda förutsättningar att leva det liv de drömmer om.

Text: Klas Viklund

Måndagen den 13 september 2010 samlades elevrepresentanter från Gotlands högstadie- och gymnasieskolor och deras lärare på Biostaden Borgen i Visby för att titta igenom läsårets skolbiofilmer.

Under dagen visades den halvtimmeslånga svenska animationen ”Fröken Märkvärdig & Karriären” av Joanna Rubin Dranger. Filmen bygger på en tecknad roman där Joanna Rubin Dranger fritt utgått från sina egna erfarenheter från sin tid som student på designskolan Konstfack i Stockholm och den depression hon drabbades av då hon upplevde att hon inte kunde ta till sig utbildningen.

”Fröken Märkvärdig & Karriären” berättar om hur en ung kvinna från en välbärgad familj tvingas göra upp med sina karriärfixerade föräldrar sedan hon misslyckats med sin utbildning på en exklusiv designskola. Hon känner att hon bara bedöms för sina prestationer – och att hon inte kan leva upp till sina egna och andras förväntningar. Filmen visar på ett humoristiskt sätt hur hon jagas av demoner. Hon försöker bearbeta sitt misslyckande genom att skriva om sina erfarenheter. Hon drömmer om framgång i Hollywood, men drabbas av hybris. Filmen slutar med att Fröken Märkvärdig måste lära sig att leva med sig själv på livets villkor.

 

 

Filmen är enkel och lätt att förstå, också för mycket unga elever. Men en fördjupad diskussion om självförtroende och självkänsla, om ångest och depression, kräver viss mognad, menade vissa av deltagarna. Filmens storhet består i att den är visuellt underhållande för alla, som en bra seriestrip.

- Filmen berättar om ett viktigt problem för många tjejer, som ofta tvingas anstränga sig hårdare än killar för att duga, menade en kille i publiken. Killar funderar inte så mycket över om de duger eller inte. Är killar missnöjda med någonting så har de lättare att säga ifrån och ta en konflikt.

Det fanns en samstämmighet i publiken, bland både pojkar och flickor, att tjejer i regel har högre betyg och klarar sig bättre i skolan, men att de ändå har sämre självförtroende än killarna. Det tycks som om det finns en större press på tjejer att ta för sig och samtidigt vara alla till lags.

- Men det kan vara tufft också att leva upp till rollen som kille, menade en av pojkarna. Men här i Sverige pratar vi inte så mycket om de krav som ställs på killar. Det finns ett ganska ensidigt fokus på tjejer som offer för skönhetsideal, att de ska vara duktiga i skolan och hjälpa till hemma.

Filmer om kvinnor problematiserar ofta utifrån kön genom att berätta att det är svårt att vara kvinna, menade en lärare. Filmer med män i huvudrollen tar upp allmänmänskliga problem kring status och maktrelationer. Löpsedlarna som skymtar i "Fröken Märkvärdig & Karriären", där man kan läsa ”Tro på dig själv!”, ”Tio steg till ett bättre självförtroende”, ”Smal på 10 dagar” med mera, pekar på att kvinnans problem är att uppfylla bilden av idealkvinnan. Hade det gällt en man hade motsvarande scen antagligen betonat makt eller statusfrågor.

Ingen av ungdomarna som såg ”Fröken Märkvärdig & Karriären” klandrar föräldrarna när de fick i uppgift att diskutera de mest angelägna teman som filmen tar upp. Det kan vara intressant att som vuxen fundera på.

Medias roll

En grupp tjejer tyckte att filmens viktigaste frågeställning handlade om hur medierna bidrar till att forma människors ideal och livsdrömmar. Flera tjejer ville fortsätta diskutera hur man kan undvika att hamna i en sådan situation som karaktären i filmen gör. Några undrade i vilken utsträckning stress och krav kan vara något positivt, men var går i så fall gränsen? En angelägen fråga för flera av ungdomarna gällde varför det blivit sådan hets kring jobb och karriär och varför det just är tjejer som känner mest press.

En kille tyckte inte att filmen gjorde det minsta intryck på honom. Han irriterades av filmens banala budskap, ”Du måste göra det du själv vill, inte vad samhället vill”, som han menade att svenska elever hört sedan förskolan:

- Jag ger filmen en knapp 2:a, men jag skulle kunna tänka mig att dubbla betyget om den visades för yngre elever. Språket är enkelt, filmen har ett tydligt budskap och det finns inget som kan uppfattas som skrämmande. Med detta som grund skulle jag rekommendera filmen för årskurs 4.

Flera elever roades av filmens drastiska bildspråk. En elev fastnade för scenen då Fröken Märkvärdig blir hoplimmad av sin pojkvän sedan hon bokstavligen exploderat under all stress:

- Den scenen gjorde intryck på mig eftersom den på ett genialt sätt drar ett bildligt talesätt för en känsla till sin spets. Hela filmen är en stor satir över den press som samhället eller föräldrarna lägger på ungdomar.

En annan elev var av motsatt uppfattning och menade att den svenska skolan är alldeles för mild i den bemärkelsen att eleverna inte utsätts för särskilt stor press i tidig ålder.

- Trots mediokra resultat i skolan klappas eleverna på huvudet och tror sig vara bättre än de i själva verket är. Filmen visar väldigt tydligt den krock som uppstår när man senare i livet ställs inför högre krav. Visa filmen för elever i de tidiga årskurserna då de får sina första betyg, så kanske fler elever förstår verkligheten som den faktiskt är idag.

Ett parallellt universum i filmen ”Precious”

Av en medveten slump kördes filmen ”Fröken Märkvärdig & Karriären” direkt efter den amerikanska filmen ”Precious”, som på svenska skulle kunna ha fått titeln Fröken Värdefull. Filmen ”Precious” bygger på romanen ”Push” av Sapphire (pseudonym för lärarinnan och författaren Ramona Loften). Det är märkligt hur de två filmerna utmanar och refererar till varandra – men också berikar varandra.

Filmen ”Precious” berättar om en kraftigt överviktig 16-årig svart tjej, Clareece Precious Jones, som växer upp i ett fattigt hem i Harlem med sin psykiskt labila och krävande mamma. När det upptäcks att Precious är gravid med sitt andra barn blir hon avstängd från skolan och måste börja en alternativ utbildning. Hon har tidigare fött ett barn med Downs syndrom. Graviditeterna är ett resultat av att hon sedan barndomen våldtagits av sin far. På specialskolan träffar Precious en engagerad lärare som lotsar henne till ett värdigt liv genom att locka Precious att skriva om sina erfarenheter.

 Precious

Trots sina helt olika bakgrunder tycks Fröken Märkvärdig och Fröken Värdefull relaterade till varandra, inte minst genom sina ironiskt tilldelade namn, men också på grund av att de båda filmerna genom händelser och bildlösningar tycks presentera två parallella universum.

Båda flickorna försöker frigöra sig från sin mamma och båda lider av en far som i det ena fallet begår övergrepp och i det andra fallet gjort sig oanträffbar i en omnipotent rymdraket. Den ena mamman driver sin dotter till vansinne genom att kräva framgång medan den andra mamman inte har några ambitioner för sitt barn, utan visar henne ett uppriktigt förakt.

För Fröken Märkvärdig blir pressen i elitskolan ohanterlig och hon bryter samman och går in i en depression. För Fröken Värdefull blir den uppmuntrande lärarinnans uppmaning om att ”Pressa dig själv!” en sporre som hjälper henne att växa.

Att vara sig själv eller någon annan

I båda filmerna återkommer situationer där flickorna ställer sig framför en spegel och drömmer om att vara någon annan än de i själva verket är. Scenerna framför spegeln återkommer i de båda filmerna och blir en bild av att betydelsen att våga se och lära känna sig själv. Båda flickorna försöker hantera sin ångestfyllda vardag genom att fantisera om framgång, antingen i Hollywood, som Fröken Märkvärdig, eller om att uppträda i musikvideos, stå i rampljuset och gå på röda matten, som Fröken Värdefull. Gemensamt för de båda flickorna är deras önskan om att bli sedd, att vara ”någon”.

I båda filmerna hemsöks flickorna av demoner: Fröken Märkvärdig jagas bokstavligen av Mörkermonstret medan Fröken Värdefull berättar: "Jag ser vampyrer också, de kommer till mig på natten och säger att jag är en av dem." I båda filmerna har flickorna kontakt med sociala myndigheter och det är en underlig tillfällighet att det på ett klichéartat sätt står en kaktus på skrivbordet hos myndighetspersonen i båda filmerna som en symbol för ett torrt och avvisande bemötande.

Avslutningsvis finns i båda filmerna en vision om att det går att göra sig fri från de egna demonerna genom att berätta om sitt livstrauma och på så sätt återta kommandot över livet. ”Du sa att du aldrig fått berätta din historia. Skriv nu”, säger den engagerade lärarinnan till Precious med vetskap om att skapandet kan fungera som en helande, terapeutisk kraft.

Precious finner därmed en inre styrka som gör att hon kan frigöra sig från sin mamma. Hon väljer att ta ansvar för sitt eget liv och sina barn. Visst har Precious känt sig värdelös, men hon får upprättelse genom sin utbildning där hennes lärarinna påminner henne om att hon är älskad – och värdefull – inte minst av sina egna barn.

När de båda filmerna ställs bredvid varandra väcks också frågor om vilka faktorer som faktiskt styr människors möjligheter att förverkliga sina liv. Visst handlar det i viss mån om kön, men ”Precious” visar att våra möjliga livsval också måste diskuteras utifrån klass, etnicitet, ålder, handikapp och andra diskrimineringsgrunder.

 

Lärarkommentarer

Flera av de gotländska lärarna kommenterade hur olika möjligheterna till hjälp och stöd beskrevs i de båda filmerna. I filmen ”Fröken Märkvärdig & Karriären” skildras föräldrarna, lärarna, arbetsförmedlaren och psykologen som karikatyrer. När pojkvännen försöker hjälpa till gör Fröken Märkvärdig slut eftersom hon inte vill bli beroende av honom. Några av eleverna menade att Fröken Märkvärdig var en ganska bortskämd person, uppfylld av tanken på att hon ska klara allting själv. I filmen ”Precious” hämtar huvudpersonen kraft och inspiration hos sin empatiska lärarinna, genom samanhållningen bland eleverna på specialskolan samt hos syster John på BB där hon föder sitt andra barn.

”Fröken Märkvärdig & Karriären” är en berättelse om en ung människa som drabbas av en existentiell kris. Men både lärare och elever uppfattade Fröken Märkvärdigs tillvaro som en nidbild av en kulturell överklass som filmen tillåter oss att skratta åt. Några av lärarna, som själva hade erfarenheter från Konstfack, vittnade om inslag under utbildningen där skolan blåser upp elevernas egon genom att understryka att de är ”utvalda” samtidigt som skolan därmed bidrar till att väcka prestationsångesten hos studenterna.

Huvudpersonen i filmen ”Precious” kommer från en helt annan socialgrupp än Fröken Märkvärdig och får via en engagerad lärarinna i en specialskola hjälp att komma ur sitt livs återvändsgränd. De krav lärarinnan ställer beskrivs som en högst positiv upplevelse. Fröken Värdefull ser de möjligheter som utbildningen ger. Det handlar helt enkelt om att göra saker och ting för sin egen skull, inte för andra.

Filmerna skildrar visserligen en likartad problematik, men med helt olika perspektiv på hur man som ung kan uppleva motstånd eller stöd i sina försök att växa som människa.

Publicerad 2010-10-20   Ändrad 2010-10-20