Redacted distribueras av NonStop Entertainment, regi: Brian De Palma, från 15 år, 90 minuter.

Läs mer:

Filmhandledning till Redacted.

Gymnasieklass såg Redacted

En gymnasieklass både fascineras och förfäras av Brian De Palmas film Redacted som handlar om kriget och USA:s närvaro i Irak. Ämnet berör liksom det starka våldet i filmen.

I filmens värld är det inte ovanligt att skildra krig och konflikter i ganska så tydliga - och ofta rätt så klichémässiga bilder - där det inte råder något tvivel om vem som är bov och vem som är hjälte. Därför skall det sägas med en gång att mycket av styrkan i De Palmas film är just att konfliktens parter skildras nyanserat med sina fel och brister fångade som de är i en konflikt som gått i stå och där en lösning inte ligger inom synhåll. Visserligen får nog amerikanarna räknas som "the bad guys" men det är inte soldaterna som filmen riktar sin udd mot - det är mot högre sfärer. Och att filmen berörde vittnar eleven Maria om:

- Ända sedan jag såg filmen för fyra dagar sen har jag inte riktigt kunna få den ur mitt huvud, den har dykt upp i varje samtal och jag har ömsom rekommenderat, ömsom varnat för den. Jag kan lugnt säga att det är bland de otäckaste filmer jag nånsin sett - och jag är inte säker på hur jag ska förhålla mig till det. På ett sätt anser jag att det är en film alla borde se … men våldet är problematiskt, samtidigt är det den påträngande råheten som gör filmen så drabbande.

Det var en ganska så omtumlad skara elever som dagen efter visningen kom tillbaka till skolan, berättar deras lärare som hade skrivit upp några stolpar och frågeställningar på tavlan för eleverna att utgå från i de reflektioner de ombads skriva ner. Vilka tankar väcker filmen? Ger filmen en rättvis bild av kriget? Går det att göra en objektiv film om krig? Hur ser ni på USA:s medverkan i kriget? Läraren David Berner menade själv att filmen tog upp - eller snarare visade genom sin form - "bristen på objektivitet i krigseller krigsrapportering.

Nyheter som förmedlas från krig kommer nästan alltid från en källa och det blev tydligt i filmen då alla händelser blev utvärderade, men var för sig. Alltså kunde vi tittare se utifrån hur missförstånd skapades, myter och fördomar bekräftades och hur de olika sidorna valde att förklara ett skeende. Det skapade en känsla av meningslöshet och att kriget (eller krig) är omöjliga att avsluta genom dialog.", förklarar David och fortsättter:

- Som lärare fick jag lite dåligt samvete. Eleverna var skakade - liksom jag - av filmens innehåll, av det påtagliga våldet. Men de flesta verkade eniga om att det var en bra, viktig och välgjord film. Och den efterföljande diskussionen löpte på alldeles av sig själv!

Våldet

Och våldet och våldets roll fanns förstås med i samtliga elevers texter: "Det jag är negativ mot i filmen är det ibland alltför råa våldet. Jag förstår poängen med att visa det, så att man inte på något sätt ska kunna blunda för verkligheten utan verkligen se vad det är som händer bakom stängda dörrar. Men jag tycker att det är onödigt. Halshuggningen till exempel, den hade de inte behövt visa", formulerade sig en elev. Många av ungdomarna resonerade även kring filmens förhålllande till de nyheter på TV och i tidningar som berättar och söker ge en bild av kriget i Irak, om alla varför och hur. Helena skriver så här:

- Jag tycker Redacted ger en mer mångsidig bild av Irakkriget än vad de flesta tidningar och nyhetsprogram gör. Filmen visar tydligt hur våld och hämndaktioner trappar upp konflikten mer och mer, och skapar mer våld och fler och värre hämndaktioner. Den visar hur olika individer beter sig på olika sätt, och att "onda" och "goda" finns bland både amerikaner och irakier. Det är en svår situation för alla, och det gör konflikten ännu värre.

Begreppet objektivitet var något som filmen provocerade eleverna att tänka kring. Vad rymmer begreppet? Är objektivitet över huvud taget något eftersträvansvärt i detta sammanhang? Kan man tala om objektivitet i en konflikt där ett land ockuperats av ett annat? Men regissörens avsikt med sin film var det flera elever som var på spåren. Till exempel Yvonne som skrev:

- Filmen ville, enligt min uppfattning, på något sätt visa att det finns inga onda och goda i det här kriget, alla har fallit offer. Fast när jag tänker efter så var filmen kanske inte så objektiv i alla fall. Den gjorde så att jag såg lite mildare på USA:s medverkan i kriget. Jag tycker fortfarande att det var fel att av USA att gå in där, men det beror ju mer på Bush än på soldaterna.

Att dagens svenska gymnasieelever är bildvana - det vet vi. Och att de även har ett kritiskt öga till vem som är en films
avsändare, alltså i vilket syfte bilderna väljs, ja det måste väl ändå vara ett gott tecken. Så här sammanfattar Caroline sina intryck:

- Jag tycker filmen väcker många tankar, hur kan männniskor göra såhär mot varandra?! Bilden är ganska rättvis faktiskt, eftersom man får se både irakiernas och amerikanarnas dåliga och bra sidor så blir det lättare att förstå hur båda parterna tänker. Det är väldigt svårt att göra en objektiv bild av en film, men för att vara gjord av amerikaner som ska visa hur deras egna soldater agerar så tycker jag att den är väldigt bra. Jag är inte speciellt insatt i kriget och vet egentligen inte riktigt vem som har gjort vad men efter att ha sett filmen tycker jag att jag förstår båda parters situation bättre.

En jämförelse

Det unika med dessa filmer om kriget i Irak är att de - till skillnad mot vad som var fallet i filmerna om Vietnamkriget - producerats medan kriget ännu pågår. Under kriget i Vietnam spelade media - som kunde agera relativt fritt - en stor roll i händelseutvecklingen. I Irak är journalisterna "embedded" det vill säga "inbäddade", alltså de rör sig inte fritt utan följer ett förband eller kompani vilket förstås i hög grad påverkar deras bildval. Kanske har denna relativa censur öppnat upp för filmproducenter att ge oss andra bilder, motbilder, och gestaltningar av vad som sker? Några exempel: In the Valley of Elah av Paul Haggis, Robert Redfords Lejon och lamm samt den nyligen på dvd utkomna Battle of Haditha i regi av Nick Broomfield - som också bygger på en faktisk händelse, skildrat med en brutal närvarokänsla - är alla exempel på filmer som visar händelser och tillstånd vid sidan av de vi får oss till livs via media, i USA såväl som här i Sverige.

Men alla dessa exempel har sitt fokus på ett amerikanskt dilemma där grundfrågan är; hur kunde det gå så fel? Irakiernas perspektiv vet vi ännu mycket lite om.

Publicerad 2008-12-08   Ändrad 2008-11-21