Lärarröster om Mellan Väggarna

Film i Skolan visade den franska guldpalmsvinnaren och "skolfilmen" "Mellan väggarna" för några svenska lärare och fick engagerad respons. Även om de flesta inte tyckte att det var en film som passade elever höll alla med om att den var intressant för lärare.

Autentisk fiktion

”Mellan väggarna” (”Entre les murs”) är en fransk film från 2008 regisserad av Laurent Cantet (”Överflödiga Människor”, ”Time Out”, ”Mot Södern”). Filmen vann Guldpalmen i Cannes och följer med dokumentär känsla en fransk skolklass och deras lärare under ett läsår.

Klassen är av mångkulturell karaktär och flera av klassens elever lever under hot av att utvisas ur landet. Krassa livsförutsättningar som förstärker de motsättningar som ofta kan uppstå mellan lärare och elev.

”Mellan väggarna” är filmad på ett autentiskt sätt och känns nästan som dokumentärfilm i cinéma vérité stil men; det är ingen dokumentär. Filmen bygger på en bok skriven av François Bégaudeau, som tidigare jobbat som lärare. Han har varit delaktig i hela filmprocessen och spelar desstuom läraren i filmen.

Laurent Cantet och François Bégaudeau har arbetat under lång tid med ungdomarna som spelar skolklassen. Tillsammans har de arbetat fram karaktärer och dialog. Regissören Cantet har i intervjuer varit noga med att lyfta fram att ungdomarna INTE spelar sig själva utan faktiskt agerar. Resultatet är ett imponerande och intimt ensemblespel i en historia som är lika omtumlande som vardagens upp och nedgångar.

Mellan Väggarna © Nonstop Entertainment
François Bégaudeau har skrivit manus och spelar läraren i "Mellan Väggarna"

Bra och dålig lärare

Filmen hade svensk premiär i december 2008. Svenska Filminstitutet visade filmen för en lärargrupp som i efterhand fick ge respons på filmen.  

Alla lärare verkade gilla filmen och den autentiska känslan. De upplevde att det fanns både skillnader och likheter mellan bilden av den franska skolan och den svenska. Det fanns däremot en rad meningsskiljaktigheter kring andra saker i filmen.

Vissa tyckte exempelvis att filmen absolut skulle kunna fungera att visa för elever men de flesta ansåg att filmen mest var en angelägenhet för lärare. Flera påpekade att filmen skulle vara perfekt att diskutera på en fortbildningsdag. Sedan delades lägret också ganska kraftigt i fråga om hur man uppfattade läraren François. Många beskrev honom som en duktig och inspirerande lärare.  

”François framstår som en skicklig och medkännande lärare. Hans outtröttliga och inspirerande dialog med eleverna är en inspirationskälla”, skrev exempelvis en lärare.  

Andra reagerade starkt kritiskt och hårdast var en lärarstuderande tjej som skrev:  

”Jag kände ett obehag inför lärarens tydliga favorisering av killarna i klassen, och hans hackande på vissa av tjejerna. Han var hånfull och tog inte eleverna på allvar vilket gjorde mig illamående. De gånger där det ändå kändes som läraren tog eleverna på allvar och jag fick ett hopp om att han skulle tänka om och testa någonting nytt, gå vidare med sin lärarroll, hände det inget utan i stället föll han tillbaka i en arrogant jargong som nedvärderade eleverna.”

Svenskt och franskt

Här kan man nämna att många tyckte att det var intressant att diskutera språkets betydelse i (franska) skolan och vilket maktinstrument det är. Flera påpekade att det blev extra tydligt i ”Mellan väggarna” eftersom många av eleverna inte hade franska som modersmål och tvingas argumentera med den infödde François som dessutom är franskalärare.  

Många summerade lärarens för- och nackdelar och lyfte fram både positiva och negativa saker hos François. De tyckte att det var kul att för ovanlighetens skull få se en fiktiv lärare som kändes mänsklig och inte framställdes som vare sig någon klant eller superpedagog.  

En sak förenade däremot alla svenska lärare och det handlade om gestaltningen av lärarkollegiet. Nästan alla reagerade på att filmens lärare fick så lite stöd av sina kollegor. Att de känns så ensamma i sin relation till eleverna och med sina problem. En lärare summerade känslan på ett sätt som känns representerade för de flesta svaren:  

”En sak gjorde mig beklämd och det var när en ung lärare kom in i personalrummet och var helt förkrossad. De andra tittade på honom som om han var ett ufo. På [min skola] hade folk brytt sig på ett helt annat sätt.”

Mellan Väggarna © Nonstop Entetainment
   

Tre favoritscener

Slående var också att det på ett väldigt tydligt sätt utkristalliserade sig tre scener i filmen som i stort sett alla reagerade på och reflekterade över. Det var dels en scen av mer lättsam karaktär där vi ser hur de franska lärarna firar med champagne. Vilket tydligen inte sker i svenska lärarrum. Framför allt tycks de svenska lärarrummen inte vara utrustade med champagneglas.  

De andra två ”favoritscenerna” är allvarligare scener. En av scenerna utspelar sig under en lärarkonferens där lärarna diskuterar elevernas beteende och skolarbete. Det konstiga, efter svenska regler, är att två elever sitter med på mötet för att representera elevgruppen. I Sverige skulle det ses som ett brott mot den sekretesspraxis vi är vana vid och ett tillfälle som inte bedöms som passande för elevinflytande.

Det visar sig ju också att konferensen blir upprinnelsen till filmens största konflikt, mellan François och hans klass. De två tjejer som sitter och lyssnar på konferensen är ofokuserade och förstår inte allvaret med uppdraget och inte heller att François faktiskt försvarar deras klasskamrat Suleyman som riskerar relegering. Istället återrapporterar de till klassen att François har ”sålt ut” Suleyman.  

Sedan är filmens mest gripande scen, den scen som tycks ha lämnat störst avtryck, en ganska kort scen i slutet av filmen. Läsåret är över och sommaren närmar sig. François har frågat sin klass vad de har lärt sig under året. När lektionen är över kommer en tjej fram, en elev som varit nästan osynlig under läsåret, och med uppgivenhet säger att hon inte tycker att hon har lärt sig något alls. ”Det värsta man kan höra som lärare”, skrev flera personer.  

En lärare avslutade också med att säga att det ”som är överskuggande för mig är att det är oerhört svårt att undervisa efter nationella mål när förkunskaperna och erfarenheterna ser så annorlunda ut.” Vilket också får blir avslutningen på denna reflektion över en komplex och gripande film.  

Mellan Väggarna, Frankrike, 2008, 128 min, Distribution Nonstop Entertainment  

Text: Per Ericsson

Publicerad 2009-04-07   Ändrad 2009-04-07