Filmer för bättre nordisk språkförståelse

Norden i Bio är ett filmbaserat undervisningsprojekt för bättre nordisk språkförståelse bland nordiska elever. Läsåret 2008/09 vänder sig projektet till 15-19-åringar. Temat är Tolerans. Tanken är att med ny nordisk kortfilm i skolan öka tolerans, samförs

Förra året deltog drygt 1000 mellanstadieklasser i hela Norden och responsen var mycket positiv bland lärarna. Målet i år är att 1200 skolklasser; drygt 30000 elever i hela Norden tar del av materialet.

Fem utvalda nordiska kortfilmer skildrar dagens Norden och begreppet tolerans ur helt olika synvinklar:

• Elixir (Sverige, 2004) av Babak Najafi

• Paranoia (Danmark, 2007) av Jesper Troelstrup

• Två mot en (To mot én, Norge, 2007) av Alexander Kayiambakis

• Kära gäster (Góðir gestir, Island, 2006) av Ísold Uggadóttir

• Att leva, att existera (Elää olla olemassa, Finland, 2007) av Reetta Aalto

Aktuella händelser och ämnen berörs, såsom krisen efter Muhammedkarikatyrerna i Danmark, mobbning i skolan, integrationsproblematik och homosexualitet. Strävan är att väcka både starka känslor och nya tankar hos eleverna och förhoppningsvis öka intresset för just tolerans- och språkfrågor.

Till DVD:n hör ett specialskrivet undervisningskompendium. Kapitelförfattare är bland andra filmpedagogen Eva Westergren, FilmCentrum i Stockholm, Torbjørg Breivik, norska Språkrådet, Birgitta Lindgren, svenska Språkrådet, Saara Haapamäki, Åbo Akademi och Jens Cramer vid Nordisk Institut i Århus.

Norden i Bio är unikt i sitt slag på marknaden och stöds av bland annat Nordiska Ministerrådet och de skandinaviska filminstituten. Ambitionen är att erbjuda nordiska lärare ett modernt och effektivt undervisningsverktyg som möjliggör en relevant språk- och Nordenundervisning med stark förankring i samtiden. Filmerna kan visas otextade eller textade på de fem nordiska riksspråken.

Mer information och filmklipp finns på projektets hemsida http://www.nordenibio.org/.

Text: Per Ericsson

Publicerad 2008-11-26   Ändrad 2008-11-26