REClimate - filma för klimatet

Föreningarna Nordens Förbund inbjuder alla ungdomar i Norden i ålder 15-19 år att under hösten 2009 göra film om klimatfrågan. Kanske kan detta vara utgångspunkten för ett ämnesövergripande temaarbete i skolan?

Klimatförändringen är ett av vår planets viktigaste problem. Föreningarna Nordens Förbund utmanar ungdomar i Norden att göra sin röst hörd i debatten. Alla ungdomar i Norden i åldern 15-19 år är välkomna att delta i filmtävlingen REClimate för att skildra klimatkrisen och väcka tankar kring hur vi ska hantera klimatfrågan för en hållbar framtid.

Filmerna får vara högst sju minuter långa och dialog, röster eller andra ljudspår i filmen ska vara på det egna landets språk men ha undertexter på engelska. Filmen kan vara en spelfilm, dokumentär, musikvideo, animation eller annat format. Det är valfritt. Bara fantasin och klimattemat sätter gränsen. Filmen kan vara gjord på skoltid eller på fritid.

Från den 24 augusti 2009 fram till den 23 november 2009 kan deltagarna själva ladda upp sina tävlingsbidrag på tävlingens webbplats. På webbplatsen finns det även möjlighet att ta del av andra tävlande filmer och rösta på dem.

Filmens budskap och innehåll är viktigare än teknik och perfektion. Filmaren ansvarar för innehållet i filmen, som inte olovligen får innehålla upphovsrättsligt skyddade verk. Detta innebär att filmaren ska se till att ha rätten att använda all musik och alla bilder som ingår i filmen.

Klimatfilmstävlingen REClimate avgörs med en festlig och klimatsmart webgala som sänds från COP15-mötet tisdagen den 8 december. Då koras vinnarna vars filmer sedan kommer att visas under COP15-mötet och belönas med fina priser.

Vinnarfilmerna kommer därefter att visas vid en mängd evenemang under COP15-mötet. Bland annat på biografvisningar i Köpenhamn, live-streamade visningar som kan ses direkt från COP15-mötet samt visningar på Klimaforum 09.

På tävlingens webbplats finns klimatsmarta tips, idéer för att komma igång med filmskapandet samt inspirationsfilmer som kan användas som diskussionsunderlag.

Filmtävlingen ”REClimate – filma för klimatet” arrangeras av Föreningarna Nordens Förbund (FNF) i samarbete med dvoted.net, en nordisk filmcommunity för unga filmare; FN:s regionala informationskontor (UNRIC); Nordisk Ungdomsfilmfestival i Tromsø, (NUFF); samt de Nordiska FN-förbunden. Huvudfinansiär är Nordiska Ministerrådet.

Publicerad 2009-06-29   Ändrad 2009-06-29