Rapport från Tjugo5 - Inspirationsdagar kring film, medier och unga

Den 17 – 19 september, 2008, arrangerade Film i Västerbotten och Mediecenter i Västerbotten tillsammans med Umeå kommun och Västerbottens läns landsting festivalen Tjugo5. Det var första gången festivalen anordnades. Idén till dessa filmpedagogiska dagar

Att samtala om film

På torsdagen den 18 september höll Tomas Axelson i två seminarier. Tomas Axelson undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan Dalarna och har doktorerat i ämnet religionssociologi vid Uppsala universitet. Han är initiativtagare och arrangör av Existentiell filmfestival i Dalarna.

På förmiddagen presenterade han sin egen forskning under rubriken Rum för eftertanke som handlade om filmens funktion i vardagslivet och i det dagliga samtalet. Han menar att för att få igång ett riktigt givande samtal kring en filmupplevelse handlar det i första hand om att söka sig bort från filmens form. Det vill säga det som man brukar fokusera på inom filmvetenskapen. Istället gäller det att gemensamt undersöka filmens berättelse och de känslor och tankar som den väcker. Tomas Axelson berättade att de frågor som engagerar åskådaren i första hand handlar om moraliska ideal, skuld och ansvar och kretsar kring livsuppgifter. De filmer som berör dessa ämnen, och lyckas göra det på ett lustfyllt sätt, är de filmer som lämnar störst avtryck hos betraktaren.

På eftermiddagen höll Tomas Axelson ytterligare ett seminarium. Denna gång med rubriken Messias med rätt att döda - Om militanta kristusgestalter i Hollywood. Tomas Axelson diskuterade då hjältefixeringar, amerikansk presidentretorik och gammaltestamentlig mytologi i Hollywoodfilmer från Rambo via Matrix till Hancock. Tomas Axelson berättade att han med en viss irritation har observerat att hjältarna blivit allt mer brutalare på senare år och på så vis blivit mer messianska och mindre kristuslika. Dessa hjältar dödar med guds goda minne. 

Skolbiodag

Fredagen den 19 september arrangerade Tjugo5 en skolbiodag då bland annat Jens Jonsson presenterade sitt filmskapande och pratade om kommande projekt. Ett intressant samtal om tillkomsten av en film och de problem som kan uppstå längs vägen. Ella Lemhagen var också på plats. Hon visade sin nya film Patrik 1,5 och höll i en diskussion efter filmen. Deltagarna fick också se bilder från ett väldigt intressant filmprojekt med förskolebarn i Umeå där de med oefterhärmlig energi filmade sig själva och stadsbilden i Umeå. Det hoppas vi kunna presentera mer om senare här på www.sfi.se/filmiskolan.

Patrick Aspling som är IT-pedagog på Hagaskolan i Umeå berättade om det forskningsprojekt han varit inblandad i kring podcasting och matematik. Där har lärare gjort matte-filmer som försökt förklara och fördjupa deras lektioner och som har funnits tillgängliga för eleverna att titta på hemma eller i deras ipods. Ni kan ta del av dokumentation kring hela projektet på följande länk: http://www.hagaskolan-umea.se/ak79/ipod

Filmpedagog Ylva Liljeholm kom från Gotland tillsammans med två 13-åriga filmskapare och berättade om ett spännande europeiskt filmprojekt kallat Fortress tales och visade deras film Honungskakan. Ni kan läsa mer om deras projekt här: http://www.filmpagotland.se/aktuellt.asp?headline_id=99

Text: Per Ericsson

Publicerad 2008-11-26   Ändrad 2008-11-26