Filminstitutet fördelar pengar till film i skolan

Svenska Filminstitutet har fördelat 1.175.000 kronor till projekt i 19 kommuner för att stimulera arbete med skolbio och annan filmpedagogisk verksamhet.

Syftet med stödet är att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf och till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder och till fortbildningen för pedagoger. Stöd ges till skolor och kommuner för att initiera projekt som på sikt ska finansieras med lokala medel.

Beslut om stöd har fattats av Svenska Filminstitutets VD efter samråd med en särskild referensgrupp.

Stöd fördelades till följande 19 projekt:

 • Asperö Friskolor AB 55 000 kr
 • Helsingborg kommun 37 000 kr
 • JB Grundskola AB 12 000 kr
 • Järfälla kommun 100 000 kr
 • Gullspång kommun 55 000 kr
 • Göteborg kommun 20 000 kr
 • Kil kommun 140 000 kr
 • Kristinehamn kommun 100 000 kr
 • Linköping kommun 40 000 kr
 • Norrköping kommun 100 000 kr
 • Orsa kommun 34 000 kr
 • Piteå kommun 100 000 kr
 • Sigtuna kommun 40 000 kr
 • Skövde kommun 50 000 kr
 • Strängnäs kommun 30 000 kr
 • Söderhamn kommun 30 000 kr
 • Torsby kommun 70 000 kr
 • Överkalix kommun 110 000 kr

 

Ytterligare upplysningar om stödformen lämnas av Per Eriksson, Svenska Filminstitutet, telefon 08-665 12 38, e-mail: per.eriksson@sfi.se

Publicerad 2012-11-26   Ändrad 2008-11-21   Granskad 2012-11-26