Svenska Filminstitutets biografstatistik

Biografstatistik för hela 2016 redovisad

OBS! Från och med första januari 2017 har Filminstitutet inte längre tillgång till aktuell biografstatistik efter beslut av Sveriges Filmuthyrarförening och Sveriges Biografägarförbund. Denna sida kommer därför inte längre att uppdateras.

Månadsrapporten för december som också summerar hela året finns tillgänglig med tidigare månadsrapporter här.

I maj 2017 publicerades Filmåret i siffror 2016. Tidigare års publikationer finns här.

OBS! Statistiken nedan utgår från spelår/spelperiod medan månadsrapporterna utgår från kalenderår/månad.

Ange Svenska Filminstitutet som källa vid användning av uppgifterna.

Aktuella val syns i den övre högre delen under Dina val, grundinställningen är senaste spelår och spelmånad.  Rensa alla val uppe till höger tar bort alla val, ett enskilt val kan raderas genom att klicka på respektive "suddgummi". 

Kolumnen Besök totalt sedan premiär anger totalt antal besökare per film från 2001 till och med senast redovisade spelperiod, Besök period och Intäkter period innehåller uppgifter för vald period. För filmer med premiär före 2001 redovisas bara besök från och med 2001.

Särskilda inställningar för användare av Safari på MacOS och iOS, se Om biografstatistiken.