Spelperioder

2015 (pdf)
2014 (pdf)
2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)
2009 (pdf)
2008 (pdf)

Spelperioder

I kolumnen till höger finns en förteckning över gällande spelmånader. Biografstatistiken redovisas i statistikverktyget per spelmånad istället för vanliga kalendermånader. En spelmånad sträcker sig från fredagen närmast månadsskiftet till torsdagen närmast nästa månadsskifte. Anledningen till detta är att filmerna normalt har premiär på fredagar.

Från och med 2014 kommer vi att övergå till att i huvudsak redovisa per kalendermånad och kalenderår utom i statistikverktyget och vid jämförelser över längre tid.

Publicerad 2008-10-27   Ändrad 2014-10-09