Spökbaronen (1927)

Fridolf Rhudinbaron Conrad Wirvelpihl, alias matros, senare korpral Isidor Larsson
Laure SavidgeKäty Holst
Karin Swanströmgrevinnan Birgitta Stjärnstråle
Anita BrodinGurli Stjärnstråle, grevinnans dotter
Enrique Riverolöjtnant Gösta Bramberg
Weyler Hildebrandförste flaggstyrman Göran Göransson på pansarkryssaren Baltic
Oscar ByströmWaldman, advokat
Gueye Rolf''Gyllne Bojan''
René ValdorFranz Müller, notarie
Thor Modéenbarberare
Linnéa EdgrenAnna, husa
John Melingrevinnans kock
Otto Malmbergservitör vid svensexan
Wictor Hagmanman på svensexan
Karl Jonssonbandit
Tor Borongen man i hamnen
Richard Lindströmkapten
Knut Frankmanarrestvakt
Gustaf Lövåsen matros från Baltic på Tivoli
 
Kommentar:
Befäl och besättning på pansarbåten "Sverige".