Oskar (1999)

Film

Musikstycken
Utmärkelser
Inspelningsplatser
Censur
Kommentar
Sammansatt film
Ämnesord
Nedan beskrivs filmens handling.
En gammal sjöman, Oscars, sista tid i livet efter en stroke. Hans första steg ut i verkligheten och hans försök att återgå till sitt forna liv. 0skar minns med vemod och sjunker allt mer in i barndomens värld.