Lågor i dunklet (1942)

Nedan beskrivs filmens handling.
Höstterminen börjar på Ringsala internatskola. "Husfar", magister Rolf Nordmark, återvänder liksom f d "husmor" Eva. Men hon har under sommaren gift sig med en ny lärare vid skolan, Birger Sjögren, och i samband därmed lämnat sin befattning.
Den som i första hand blir berörd härav är Rolf, som alltid varit förälskad i henne men haft svårt att på rätt sätt ge uttryck åt sina känslor. Nu resignerar han och vill i fortsättningen endast betrakta henne som kamrat och god vän.
Men Evas man Birger uppfattar kontakten mellan dem inte så. Svartsjuka slår rot i hans redan av andra orsaker överspända hjärna, och han börjar mer och mer hata Rolf.
Birger är i själva verket en person med starka psykopatiska drag. Han rymmer en pyroman inom sig. Ibland får han ingen ro, förrän han tänt på någonstans och ser lågor. Lågor som brinner och flammar i dunklet. Det är som balsam på hans nerver.
En av gymnasisterna i skolan, Per Sahlén, har förälskat sig i lilla söta Anne-Marie Ström, som serverar på stadens kondis, och de brukar träffas i en lada utanför staden. En dag, när de är där, börjar ladan oförklarligt brinna. Per ser en man springande avlägsna sig och tycker att denne liknar skolans latinlärare Birger Sjögren. Han talar om sin iakttagelse för "husfar", magister Nordmark. Denne undersöker saken och förstår att Birger är den skyldige.
När Birger inser att Rolf är honom på spåren, gör han ett mordförsök på honom, samtidigt som han tänder på huset för att dölja gärningen.
Men mordförsöket misslyckas. Då förstår Birger att spelet är förlorat och går rättvisan i förväg med hjälp av en rakkniv.
De upprörande händelserna, som Birgers hustru Eva efter hand också kommit att genomskåda och se orsakerna till, har fört henne och Rolf närmare varandra än tidigare. Deras kamratskap har mognat till ömsesidig kärlek och ingen av dem tvekar längre att ge uttryck åt den.