Dom över död man (2012)

Titel:En stilla flirt
Kompositör:Jules Sylvain(1933)
Textförfattare:Gösta Stevens(1933)
Edith Øberg(norsk text 1933)
Framförs av:Ulla Billquist
 
Titel:Säg det i toner
Kompositör:Jules Sylvain(1929)
Textförfattare:Karl-Ewert(1929)
Framförs av:Ulla Billquist
 
Titel:Kuolema, op. 44. Valse triste
Kompositör:Jean Sibelius(1903, reviderad 1904)
 
Titel:När tvenne hjärtan slå samma slag
Kompositör:Jules Sylvain(1933)
Textförfattare:Gösta Stevens(1933)
Framförs av:Ulla Billquist
 
Titel:Military March
Kompositör:Gerhard Trede
Arrangör:Harrysson
 
Titel:Serenade Op 11 IV Marcia
Kompositör:Dag Wirén
 
Titel:Himlastegen
Kompositör:Jules Sylvain(1934)
Textförfattare:Åke Söderblom(1934)
Framförs av:Ulla Billquist
 
Titel:Säg hur har du det med kärleken idag?
Kompositör:Hans Schreiber
Textförfattare:Knud Pheiffer(dansk originaltext)
Fritz Gustaf Sundelöf(svensk text)
Framförs av:Ulla Billquist
 
Titel:Tangokavaljeren
Kompositör:Jules Sylvain(1932)
Textförfattare:Åke Söderblom(1932)
Framförs av:Lars Lönndahl
 
Titel:Sorgemarsch
Kompositör:Hugo Alfvén
 
Titel:Vi har så mycket att säga varandra
Kompositör:Jules Sylvain
Textförfattare:Åke Söderblom
Framförs av:Ulla Billquist
 
Titel:Finlandia
Kompositör:Jean Sibelius(1899; omarbetad 1900)
 
Titel:Våren
Kompositör:Edvard Grieg
Framförs av:Matti Hirvonen
 
Titel:Jeg elsker Dig!
Kompositör:Edvard Grieg(1864)
Textförfattare:H.C. Andersen(1864)
Framförs av:Ulla Skoog
 
Titel:Det kan aldrig bli för många stjärnor
Kompositör:Jules Sylvain(1938)
Textförfattare:Jokern(1938)
Framförs av:Ulla Billquist
 
Titel:Trummis Nisse
Av:Lasse Dahlquist
Framförs av:Lasse Dahlquist
 
Titel:Finska Rytteriets marsch
Textförfattare:Zacharias Topelius
 
Titel:Auld Lang Syne
Textförfattare:Robert Burns(dock ej första strofen)
 
Titel:Solen er så rød, mor
Kompositör:Carl Nielsen
Textförfattare:Harald Bergstedt
Framförs av:Lia Boysen
 
Titel:O helga natt
Kompositör:Adolphe Adam
Textförfattare:Augustin Kock
Framförs av:Jussi Björling