Guldbaggens olika priser

När det hela började 1964 fanns det bara tre Guldbaggar – Bästa regi, Bästa skådespelerska och Bästa skådespelare – samt det pris som gick till den film som av Svenska Filminstitutet tilldelats Högsta kvalitetspoäng, enligt ett särskilt system med kvalitetspremier. 

Sofia Ledarp, Anki Liden och Gösta Ekman
Foto: Patrik Österberg

Sedan dess har priskategorierna utökats och förändrats. 2011 tillkom sju nya Guldbaggar – Bästa klipp, Bästa kostym, Bästa ljud/ljuddesign, Bästa mask/smink, Bästa musik, Bästa scenografi och Bästa visuella effekter. 2014 återinfördes Särskilda insatser – denna kategori omfattar bland annat Bästa visuella effekter, som därmed inte delas ut. Bästa musik bytte namn till Bästa originalmusik. Tillsammans med Hedersguldbaggen blir det totalt 19 Guldbaggar enligt nedan. 

För närvarande delas följande Guldbaggar ut:

 • Bästa film
 • Bästa regi
 • Bästa kvinnliga huvudroll
 • Bästa manliga huvudroll
 • Bästa kvinnliga biroll
 • Bästa manliga biroll
 • Bästa manuskript
 • Bästa foto
 • Bästa klipp
 • Bästa kostym
 • Bästa ljud/ljuddesign
 • Bästa mask/smink
 • Bästa originalmusik
 • Bästa scenografi
 • Särskilda insatser
 • Bästa dokumentärfilm
 • Bästa kortfilm
 • Bästa utländska film
 • Hedersguldbagge


Tidigare i Guldbaggens historia har även följande priser utdelats:

 • Högsta kvalitetspoäng (1964-1983). Efterföljdes av Bästa film.
 • Juryns specialbagge (1964-1987). Efterföljdes av Kreativa insatser.
 • Kreativa insatser (1988-1999).
 • Bästa kvinnliga huvudroll hette före 2006 Bästa skådespelerska.
 • Bästa manliga huvudroll hette före 2006 Bästa skådespelare.
 • Bästa prestation inom yrkeskategorierna filmklippare, scenograf, kostym, maskör, special effects och animation (2000-2006). Efterföljdes av Särskilda insatser.
 • Bästa prestation inom yrkeskategorierna ljudtekniker, mixare och kompositör (2000-2006). Efterföljdes av Särskilda insatser.
 • Särskilda insatser (2007-2010). För insatser inom samtliga yrkeskategorier som inte belönas med egen Guldbagge. Från och med 2013 har Särskilda insatser återinförts (Bästa visuella effekter ingår).


Gemensamma listor för näraliggande priser
De priser som under åren har fått sina namn ändrade – till exempel från "Högsta kvalitetspoäng" till "Bäst film" – redovisas på vår Guldbaggesida i gemensamma listor. Du kan få fram dessa listor genom att söka på Filmår, välj ”Alla”, plus något av följande:

 • Högsta kvalitetspoäng och Bästa film = sök på ”Bästa film”
 • Juryns specialbagge och Kreativa insatser = Sök på ”Juryns specialbagge/Kreativa insatser”
 • Bästa prestation och Särskilda insatser = sök på ”Bästa prestation/Särskilda insatser”

Filmår och tidpunkt för prisutdelning

Guldbaggegalan hålls i början av varje år och då delas priser ut för filmer som haft premiär under det gångna året. En Guldbagge som delas ut vid galan den 26 januari 2015 avser med andra ord filmåret 2014.

Det har tidigare i Guldbaggens historia funnits så kallade brutna filmår, alltså filmår som inte sammanföll med ett kalenderår utan i stället sträckte sig från månaden juli ett år till månaden juni nästa år. Under perioden med brutna filmår hölls Guldbaggegalan under hösten. Det sista brutna filmåret inföll 1982/83.

Prisutdelningen vid den Guldbaggegala som ägde rum i januari 1985 omfattade 1,5 års produktion, på grund av övergång från brutet kalenderår till vanligt kalenderår under 1984. 

Regler och jurygrupper

Guldbaggar utdelas av särskilt sammansatta jurygrupper. Läs mer om regler och jurygrupper på Guldbaggen.se

Publicerad 2009-12-21   Ändrad 2014-08-14